Cronologia Electro Llar

La botiga va ser fundada el gener de 1973 per Lluís Blanch Marques.

Inicialment s'hi podien trobar:

  • electrodomèstics 
  • electrònica de consum
  • petit aparell electrodomèstic
  • il·luminació
  • parament  de cuina
  • articles de regal 

en una planta de 100m2. 

L'any 1979 es va fer una gran reforma que va ampliar la àrea de venda en una segona planta de 100m2 mes. 

L'any 2001 s'ha produït la darrera reforma que ha canviat totalment la fesomia de l'establiment, especialitzant-se en electrodomèstics, electrònica de consum, petit aparell electrodomèstic  i parament de la llar. 

Actualment el comerç està regentat per Lluís Blanch Elias i Maria Elias Aubia.